ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
1 ผลของสมุนไพรต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องงอก 31 ธ.ค. 2561
2 Radio frequency heat treatment for controlling rice weevil in rough rice cv. Khao Dawk Mali 105 14 ธ.ค. 2561
3 การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแปลกปลอมในเส้นก๋วยเตี๋ยว 14 ธ.ค. 2561
4 Extraction and functional properties of protein from de-oiled rice bran 14 ธ.ค. 2561
5 การพัฒนากระดาษกรองน้ำมันพืชจากฟางข้าว 14 ธ.ค. 2561
6 ผลของการสกัดด้วยเอนไซม์ต่อคุณภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าว 14 ธ.ค. 2561
7 Anti-inflammatory activity of rice phytosterols and gamma-oryzanol in THP-1 macrophages 14 ธ.ค. 2561
8 ผลของโปรตีนไอโซเลตจากถั่วและไข่ขาวผงต่อสมบัติของเส้นบะหมี่จากแป้งข้าว 14 ธ.ค. 2561
9 ผลของอิมัลซิไฟเออร์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมปังสูตรน้ำมันรำข้าว 14 ธ.ค. 2561
10 ผลของแป้งเผือกและแป้งข้าวเหนียวต่อคุณภาพเผือกเคี้ยวหนึบ 14 ธ.ค. 2561
11 Preparation and purification of oligosaccharides from commercially defatted rice bran 14 ธ.ค. 2561
12 Arabinoxylans preparation from commercially defatted rice bran with two different extraction methods 14 ธ.ค. 2561
13 สมบัติและฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งของสารสกัดโปรตีนอัลบูมินจากรำข้าวขาวดอกมะลิ 105 14 ธ.ค. 2561
14 ผลของระดับการขัดสีต่อสารให้กลิ่นในข้าวหุงสุกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 14 ธ.ค. 2561
15 การติดตามการเจริญเติบโตของนาข้าวด้วยภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ 14 ธ.ค. 2561
  

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th