สถิติสูงสุด 10 อันดับแรก
 
    เรื่องที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุด
1 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของโปรแอนโทไซยานิดิน และแอนโทไซยานินจากข้าวที่มีสี 4 ชนิด 1627
2 ผลของกรดแอบไซซิก เบนซิลอะดีนีน เอทีฟอน และกรดจิบเบอเรลลิกต่อปริมาณอะไมโลส โปรตีน และเบต้าแคโรทีนในเมล็ดข้าว 1208
3 ระดับที่เหมาะสมของมันสำปะหลัง ข้าวโพดบดและปลายข้าวเหนียวในการผลิตอาหารเม็ดลอยน้ำเลี้ยงปลานิล 931
4 การพัฒนาวิธีการประเมินคุณภาพข้าวเปลือกชื้นภายใต้ระบบตรวจสอบคุณภาพ 617
5 การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวต้านทานโรคขอบใบแห้งโดยวิธีการผสมกลับและคัดเลือก ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล 439
6 การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวจากข้าวขาวดอกมะลิ 105 มันเทศ และปลาป่น โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน 242
7 ผลของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แบบปิดสนิทใน Super Bag ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 241
8 ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่ง 197
9 ค่ากลูโคสที่ถูกย่อยเร็วและค่ากลูโคสที่ถูกย่อยช้าในข้าว และความสัมพันธ์กับคุณสมบัติทางเคมีของแป้ง 169
10 การพัฒนาเบรดสติ๊กจากแป้งข้าวเจ้า 117
    ผู้แต่งที่มีผลงานมากที่สุด
    คำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
 

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th