สถิติการใช้งานระบบ
จำนวนการดาวน์โหลด
41,570
วันนี้ 0
สัปดาห์นี้ 34
เดือนนี้ 514
จำนวนการดาวน์โหลด 41,570
จำนวนผู้เข้าชม
450,534
วันนี้ 44
สัปดาห์นี้ 300
เดือนนี้ 5,309
จำนวนผู้เข้าชม 450,534
 

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th