สถิติการใช้งานระบบ
จำนวนการดาวน์โหลด
33,770
วันนี้ 12
สัปดาห์นี้ 45
เดือนนี้ 976
จำนวนการดาวน์โหลด 33,770
จำนวนผู้เข้าชม
327,604
วันนี้ 144
สัปดาห์นี้ 575
เดือนนี้ 9,303
จำนวนผู้เข้าชม 327,604
 

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th