เอกสารบันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

รายละเอียด

 • เอกสารบันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

 • 2559

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • 978-616-358-179-2

 • กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว

 • กรุงเทพฯ

 • 173 หน้า

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • C10-การศึกษา

 • ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี;ประวัติศาสตร์;การก่อตั้ง;การดำเนินงาน;ข้าว;การวิจัย;การคัดเลือกพันธุ์;การรวบรวมพันธุ์;การประกวดข้าว;สถานีทดลอง

 • TAB000025610607

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University