ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
1 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณวิตามินอี (โทโคไตรอินอลและโทโคฟีรอล) และแกมมาออริซานอลระหว่างการเก็บรักษาข้าวเปลือกและข้าวกล้องของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จากแหล่งปลูกที่ต่างกัน 6 มิ.ย. 2561
2 การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (แคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว) ในข้าวไทย 5 พ.ค. 2561
3 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 22 มี.ค. 2561
4 โรคไหม้ของข้าว 6 ต.ค. 2560
5 สถานการณ์ข้าว: สถานการณ์ชาวนา 20 เม.ย. 2560
6 การเลือกซื้อพันธุ์ข้าว 20 เม.ย. 2560
7 ทิศทางการดำเนินงานกรมการข้าว ปี 2560 20 เม.ย. 2560
8 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 20 เม.ย. 2560
9 Thailand 4.0: เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 20 เม.ย. 2560
10 Thailand 4.0: สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก 3 ก.พ. 2560
11 รัฐบาลสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/60 3 ก.พ. 2560
12 การผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) 3 ก.พ. 2560
13 บัญชีครัวเรือน 3 ก.พ. 2560
14 กรมการข้าวจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย 3 ก.พ. 2560
15 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร: การเพาะเลี้ยงอับเรณูของข้าวลูกผสม (ขาวดอกมะลิ 105/สไคบอนเนท): การปรับปรุงข้าวหอม (Oryza sativa L.) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ไม่ไวต่อช่วงแสงโดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร 11 ต.ค. 2559
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University