ผลงานที่ได้รับความนิยม
ลำดับ ชื่อผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่ง 1507
2 การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์สำหรับข้าว 1165
3 พันธุ์ข้าวใหม่ของกรมการข้าว ก.ข.1 ก.ข.2 ก.ข.3 1000
4 ไข่มดริ้น (NSRC95001-1-3) ข้าวท้องถิ่นเมืองนคร 897
5 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาลีในภาคเหนือตอนบน 879
6 ข้าวเจ้า พันธุ์พิษณุโลก 80 851
7 โรคข้าวและการป้องกันกำจัด 804
8 การผลิตไวน์ข้าวจากเชื้อบริสุทธิ์ Aspergillus oryzae และ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ต่าง ๆ 785
9 โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอก 755
10 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสว่าง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี 2552 754
11 คุกกี้แป้งข้าวเจ้า 719
12 สายพันธุ์ PTTC02019-1 ข้าวเสาไห้คุณภาพดี 712
13 ขนมดอกจอก 673
14 ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวจีไอพันธุ์แรกของประเทศไทย 636
15 โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านห้วยหินลาด ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 547
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University