กรมการข้าว
ผลงานที่ได้รับความนิยม
ลำดับ ชื่อผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่ง 1450
2 การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์สำหรับข้าว 1060
3 พันธุ์ข้าวใหม่ของกรมการข้าว ก.ข.1 ก.ข.2 ก.ข.3 987
4 ไข่มดริ้น (NSRC95001-1-3) ข้าวท้องถิ่นเมืองนคร 877
5 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาลีในภาคเหนือตอนบน 871
6 ข้าวเจ้า พันธุ์พิษณุโลก 80 840
7 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสว่าง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี 2552 747
8 โรคข้าวและการป้องกันกำจัด 743
9 การผลิตไวน์ข้าวจากเชื้อบริสุทธิ์ Aspergillus oryzae และ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ต่าง ๆ 730
10 คุกกี้แป้งข้าวเจ้า 707
11 สายพันธุ์ PTTC02019-1 ข้าวเสาไห้คุณภาพดี 689
12 ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวจีไอพันธุ์แรกของประเทศไทย 622
13 ขนมดอกจอก 617
14 โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านห้วยหินลาด ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 531
15 ขนมคุกกี้จากแป้งข้าวชนิดโม่เปียกและโม่แห้ง 518
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University