ผลงานที่ได้รับความนิยม
ลำดับ ชื่อผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่ง 1484
2 การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์สำหรับข้าว 1099
3 พันธุ์ข้าวใหม่ของกรมการข้าว ก.ข.1 ก.ข.2 ก.ข.3 992
4 ไข่มดริ้น (NSRC95001-1-3) ข้าวท้องถิ่นเมืองนคร 885
5 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาลีในภาคเหนือตอนบน 877
6 ข้าวเจ้า พันธุ์พิษณุโลก 80 842
7 โรคข้าวและการป้องกันกำจัด 773
8 การผลิตไวน์ข้าวจากเชื้อบริสุทธิ์ Aspergillus oryzae และ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ต่าง ๆ 752
9 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสว่าง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี 2552 750
10 คุกกี้แป้งข้าวเจ้า 718
11 สายพันธุ์ PTTC02019-1 ข้าวเสาไห้คุณภาพดี 699
12 ขนมดอกจอก 638
13 ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวจีไอพันธุ์แรกของประเทศไทย 628
14 โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอก 544
15 โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านห้วยหินลาด ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 532
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University