พืชศาสตร์และการผลิต

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 1,351 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 759 รายการ   
 

คู่มือระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ข้าว เพื่อใช้รับประทานและแปรรูป

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

แนะนำพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมต่อระบบการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 111-114

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 759 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University