พืชศาสตร์และการผลิต

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 1,303 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 718 รายการ   
 

คู่มือระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ข้าว เพื่อใช้รับประทานและแปรรูป

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ผลของสารคลุกเมล็ดไทอะมีโทแซมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 6 ที่ปลูกฤดูนาปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2559

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12

ชื่อหนังสือ ผลของสารคลุกเมล็ดไทอะมีโทแซมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 6 ที่ปลูกฤดูนาปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวนหน้า 451 หน้า

ผู้แต่ง ปรมิศร์ คุณวัฒน์ , วันชัย จันทร์ประเสริฐ , สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ , ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 718 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University