เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 1,351 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 61 รายการ   
 

เกษตรทฤษฎีใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ (ตอน 2)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 6-7

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ (ตอนสุดท้าย)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 8 หน้า 6-7

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 9 หน้า 4-5

ผู้แต่ง ชุติกา เพิ่มสิน ,

 

บัญชีครัวเรือน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 14-15

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Thailand 4.0: สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 10 หน้า 14-15

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Thailand 4.0: เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเลือกซื้อพันธุ์ข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 4-5

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

รมว.เกษตรฯ มอบแนวทางพัฒนาข้าวของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 8 หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 61 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University