เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 1,251 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 54 รายการ   
 

บัญชีครัวเรือน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 14-15

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Thailand 4.0: สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 10 หน้า 14-15

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Thailand 4.0: เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเลือกซื้อพันธุ์ข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 4-5

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

อะไรคือ 3 ต้องทำ 3 ต้องลด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร อู่ข้าว

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 36-38

ผู้แต่ง ลัดดาวัลย์ กรรณนุช ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 54 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University