เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 1,495 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 70 รายการ   
 

กว่าจะเป็นข้าวสาร Q

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 7 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 4-5

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

แนวทางส่งเสริมการผลิตข้าวตามความต้องการของผู้บริโภคในจังหวัดพัทลุง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 10 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 86-94

ผู้แต่ง ณรงค์ นาคะสวรรค์ , จำเนียร เจียมสวัสดิ์ ,

 

12 ปีกรมการข้าว ยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 6 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 4-5

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 6 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 6-7

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เกษตรทฤษฎีใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ (ตอน 2)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 6-7

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ (ตอนสุดท้าย)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 8 หน้า 6-7

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 9 หน้า 4-5

ผู้แต่ง ชุติกา เพิ่มสิน ,

 

ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมภายใต้พันธสัญญาในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14

ชื่อหนังสือ ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมภายใต้พันธสัญญาในประเทศไทย

จำนวนหน้า 270 หน้า

ผู้แต่ง อรชส นภสินธุวงศ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 70 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University