บทความรู้ทั่วไป

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 1,303 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 278 รายการ   
 

คู่มือระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ข้าว เพื่อใช้รับประทานและแปรรูป

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เกษตรทฤษฎีใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กรมการข้าวจับมือกรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านข้าวกับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

คุณค่าทางธัญโอสถของข้าวไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 4-5

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ (ตอน 2)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 6-7

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กรมการข้าวจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 4-7

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

บัญชีครัวเรือน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 14-15

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 10 หน้า 4-7

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

รัฐบาลสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/60

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 10 หน้า 8-11

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 278 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University