บทความรู้ทั่วไป

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 1,351 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 287 รายการ   
 

คู่มือระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ข้าว เพื่อใช้รับประทานและแปรรูป

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

แนะนำพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมต่อระบบการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 111-114

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

เกษตรทฤษฎีใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กรมการข้าวจับมือกรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านข้าวกับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

คุณค่าทางธัญโอสถของข้าวไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 4-5

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ (ตอน 2)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 6-7

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ก.เกษตรฯ ประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 พื้นที่ 66.69 ล้านไร่ ผลผลิต 29.50 ล้านตันข้าวเปลือก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 8 หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กรมการข้าวแจก 11 พันธุ์ข้าวพระราชทานกว่า 3 แสนซองในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2560

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 8 หน้า 4-5

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 287 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University