ผลงานทั้งหมด :

  ผลงานล่าสุด

ผลของโรคเหี่ยวเน่าแดงต่ออ้อยและการทดสอบปฏิกริยาของสายพันธุ์อ้อยต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง

ผู้แต่ง วันทนีย์ อู่วาณิชย์ , อุดม เลียบวัน , ธนิต โสภโณดร , ...

ปีพิมพ์   2536

การศึกษาสารประกอบมีสีที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตน้ำตาลของปีการผลิต 2534/35 เปรียบเทียบกับปีการผลิต 2535/36

ผู้แต่ง สมภพ โคตรวงษ์ , ยุวพา วิโรจน์สกุลชัย , กล้าณรงค์ ศรีรอต , ...

ปีพิมพ์   2536

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

พันธุ์อ้อยลูกผสมที่ดีเด่น K88-65 K88-87 K88-92

ผู้แต่ง รณยุทธ์ สัตยานิคม , สำเริง พิบูลย์เศรษฐ์ , อดุลย์ พงษ์พัว , ...

ปีพิมพ์   2539

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University