แผงตากปลา

รายละเอียด

 • แผงตากปลา

 • 2563

 •   สัจภูมิ ละออ

 • บทความในวารสาร

 • มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

 • 1 มี.ค. 2563

 • ปีที่ 32 ฉบับที่ 714 หน้า 122

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • ปลา;แผงตากปลา;การแปรรูป;การตากปลา

 • TAB000125633042

 • [1] สัจภูมิ ละออ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University