ไอเดียบรรเจิด นวัตกรรมเตาเผาไม้ ให้กลายเป็นถ่านดำ ๆ ที่ไม่ธรรมดาของโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ

รายละเอียด

 • ไอเดียบรรเจิด นวัตกรรมเตาเผาไม้ ให้กลายเป็นถ่านดำ ๆ ที่ไม่ธรรมดาของโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ

 • 2563

 •   จิตรกร บัวปลี

 • บทความในวารสาร

 • มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

 • 1 มี.ค. 2563

 • ปีที่ 32 ฉบับที่ 714 หน้า 103-105

 • ไทย

 • C10-การศึกษา

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • K50-วนผลิตภัณฑ์

 • โรงเรียน;การเรียน;การสอน;เตาเผาไม้;เตาเผาถ่าน;สิ่งประดิษฐ์;การเผาถ่าน;ถ่านไม้;คุณภาพ

 • TAB000125633035

 • [1] จิตรกร บัวปลี

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University