มทร.พระนครโชว์นวัตกรรมเครื่องทอผ้า ช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้อาชีพทอผ้า

รายละเอียด

 • มทร.พระนครโชว์นวัตกรรมเครื่องทอผ้า ช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้อาชีพทอผ้า

 • 2563

 •   สาวบางแค 22, นามแฝง

 • บทความในวารสาร

 • มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

 • 1 มี.ค. 2563

 • ปีที่ 32 ฉบับที่ 714 หน้า 100-102

 • ไทย

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • E80-คหกรรมศาสตร์

 • E70-การค้า/การตลาด

 • เครื่องทอผ้า;การทอผ้า;ผ้าไหมไทย;วิสาหกิจชุมชน;การม้วนเส้นด้ายยืน;มาตรฐานอุตสาหกรรม;มาตรฐานผลิตภัณฑ์;มทร.พระนคร

 • TAB000125633034

 • [1] สาวบางแค 22, นามแฝง

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University