งานบูรณาการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ปี 2555

รายละเอียด

 • งานบูรณาการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ปี 2555

 • 2556

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

 • เม.ย. 2556

 • ปีที่ 59 ฉบับที่ 677 หน้า 2-3

 • ไทย

 • C30-สารสนเทศ

 • A01-การเกษตรทั่วไป

 • E14-เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

 • ข้อมูลด้านการเกษตร;สินค้าเกษตร;คุณภาพข้อมูล;การบูรณาการ;การพัฒนา

 • TAB000125584519

 • OAE-00043

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University