การดำเนินงานขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม ประจำปี 2555

รายละเอียด

 • การดำเนินงานขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม ประจำปี 2555

 • Asean plus three emergency rice reserve: APTERR

 • 2556

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

 • พ.ค. 2556

 • ปีที่ 59 ฉบับที่ 678 หน้า 2-3

 • ไทย

 • E10-เศรษฐกิจการเกษตร

 • องค์กรสำรองข้าวฉุกเฉิน;อาเซียนบวกสาม;การดำเนินงาน;ความตกลง APTERR;ประเทศสมาชิก

 • TAB000125584515

 • OAE-00046

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University