กรมปศุสัตว์โชว์ผลงาน หน่วยอณูนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์ช่วยคลี่คลายคดี

รายละเอียด

 • กรมปศุสัตว์โชว์ผลงาน หน่วยอณูนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์ช่วยคลี่คลายคดี

 • 2559

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์เศรษฐกิจ

 • Livestock Production Magazine

 • ม.ค. 2559

 • ปีที่ 32 ฉบับที่ 768 หน้า 44-45

 • ไทย

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • D50-กฎหมาย

 • E71-การค้าระหว่างประเทศ

 • หน่วยอณูนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์;กรมปศุสัตว์;วัตถุพยาน;อณูชีวโมเลกุล;การพิจารณาคดี;ชิ้นเนื้อสัตว์;ตัวอย่างสัตว์;ดีเอ็นเอ;การตรวจพิสูจน์;การนำเข้า;การทำผิดกฎหมาย

 • TAB000125590156

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University