เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติกรีนไลฟ์

รายละเอียด

 • เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติกรีนไลฟ์

 • เกษตรนวัตกรรม รวบรวมผลงานนวัตกรรมทางการค้นคว้าวิจัยในวาระครบรอบ 72 ปี แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 2558

 •   มนตรี ค้ำชู

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 408 หน้า

 • ไทย

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • ถั่วงอก;เครื่องมือและอุปกรณ์;สมรรถนะเครื่องมือ;คุณลักษณะของเครื่องมือ;

 • Bean sprouts;Equipment;Equipment performance;Equipment characteristics;

 • ถั่วงอก;การเพาะปลูก;เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ;หลักการทำงาน;วิธีการใช้

 • KUC00003099

 • [1] มนตรี ค้ำชู (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University