โรคของโหระพา

รายละเอียด

  • เคหการเกษตร

  • มิ.ย. 2556

  • ปีที่ 37 ฉบับที่ 6 หน้า 147-150, 158

  • http://www.kehakaset.com

  • ไทย

  • H20-โรคพืช

  • โหระพา;พืชสมุนไพร;โรคราน้ำค้าง;โรคเหี่ยว;โรคใบไหม้;เชื้อสาเหตุ;การเข้าทำลาย;อาการ;การป้องกันกำจัด;การป้องกันโรค

  • TAB000125562121

  • [1] อรพรรณ วิเศษสังข์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University