ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
1 บทที่ 1 ความเป็นมาของปทุมมาหรือกระเจียว 26 พ.ค. 2563
2 Improvement of carbon partitioning to sucrose accumulation and plant growth by protein engineering of sucrose-phosphate synthase 26 พ.ค. 2563
3 พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้: ข้าวลูกคราด Look Krahd 25 พ.ค. 2563
4 เมื่อลมหนาวมาเยือน กล้วยไม้สกุลช้าง เตรียมตัวออกดอกให้ชื่นชม 25 พ.ค. 2563
5 พฤกษาประมวลภาพ สมุนไพรขนาบสูตรตำรับยา ตำราสัปดนจนเสาเรือนคลอน 25 พ.ค. 2563
6 เกษตรกรหญิงแกร่ง เมืองสุพรรณฯ ผลิตไม้ประดับเป็นอาชีพทำเงินมากกว่า 1 ทศวรรษ 25 พ.ค. 2563
7 สวนบ้านเรา เมืองระยอง รวบรวมทุเรียนหายากไว้มากถึง 111 พันธุ์ 25 พ.ค. 2563
8 ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นราธิวาส ทำเกษตรแบบครบวงจรเลี้ยงแพะ ปลูกผัก ใช้ประโยชน์จากมูลแพะทำปุ๋ยรับทรัพย์อย่างเดียว 25 พ.ค. 2563
9 ผลของการเสริมกรดไขมัน (A1 DHA Selco) ในแพลงก์ตอนสัตว์ต่อการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre,1927) 23 พ.ค. 2563
10 ผลของฮอร์โมน 17 beta-estradiol ที่เสริมในไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกันต่อความสมบูรณ์เพศของแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ 23 พ.ค. 2563
11 ปรสิตมิกโซซัวจากปลาน้ำจืดบางชนิดในจังหวัดเชียงใหม่ 23 พ.ค. 2563
12 ปรสิตภายในทางเดินอาหารของปลาน้ำจืดบางชนิดจากอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 23 พ.ค. 2563
13 ผลของระดับไขมัน แหล่งไขมันและเพศต่อการสะสมไขมันในซากไก่เนื้อ 23 พ.ค. 2563
14 ผลการเสริมผงฟักข้าวในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพและสีของไข่แดง 23 พ.ค. 2563
15 ผลของการใช้ถ่านบดผสมอาหารต่อคุณสมบัติวัสดุรองพื้น สมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากของไก่เนื้อ 23 พ.ค. 2563
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University