ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
1 การศึกษาจำนวนโครโมโซมของเฟินสกุลชายผ้าสีดา ในกลุ่ม Afro-American บางชนิด 17 ม.ค. 2561
2 การชักนำให้เกิดโพลิพลอยด์ในแววมยุราลูกผสมด้วยโคลชิซินชนิดเม็ด 17 ม.ค. 2561
3 การศึกษาจำนวนโครโมโซมและรูปแบบการสืบพันธุ์ของเฟินชายผ้าสีดาในประเทศไทย 16 ม.ค. 2561
4 อิทธิพลของไดโอทเปล่งแสงต่อการชักนำการเกิดยอด และการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ว่านไหมนาในสภาพปลอดเชื้อ 16 ม.ค. 2561
5 การจัดสวนบริเวณหน้าหอพักบุญเพิ่ม จังหวัดฉะเชิงเทรา 16 ม.ค. 2561
6 ผลของขนาดเมล็ดต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพลับพลึงธาร (Crinum thaianum Schulze) 16 ม.ค. 2561
7 สัดส่วนพรรณไม้ขนาดกลางระดับต่ำในงานภูมิทัศน์ ที่มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยและนำเข้าจากต่างประเทศ จาก 3 ตลาดพรรณไม้ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 16 ม.ค. 2561
8 ผลของการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตู้อบลมร้อนและการผึ่งในที่ร่มต่อคุณภาพของพืชสมุนไพรบางชนิด 16 ม.ค. 2561
9 การเปรียบเทียบลักษณะมันเทศประดับ 15 พันธุ์ 16 ม.ค. 2561
10 ผลของสารแพกโคลบิวทราซอลต่อการเพาะเลี้ยงต้นกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟในสภาพปลอดเชื้อ 16 ม.ค. 2561
11 ผลของค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้าที่ปลูกในระบบ nutrient film technique (NFT) 16 ม.ค. 2561
12 การสมานตัวของแผลบริเวณเปลือกลำต้นกระบกที่ใช้สำหรับงานภูมิทัศน์ 16 ม.ค. 2561
13 ผลของเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไนเตรตของผักกาดหอมกรีนโอ๊คที่ปลูกในระบบ nutrient film technique (NFT) 16 ม.ค. 2561
14 การชักนำให้เกิด polyploid ในต้นแววมยุราพันธุ์ลูกผสมกลาย (Torenia concolor x T. fournieri) 16 ม.ค. 2561
15 การคัดเลือกพันธุ์โหระพาดอกสีขาวในชั่วที่ 5 และ 6 เพื่อพัฒนาเป็นไม้กระถาง 16 ม.ค. 2561
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University