ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
1 คู่มือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในผืนป่าตะวันตกตอนบน 21 เม.ย. 2561
2 การวิเคราะห์เสถียรภาพผลผลิตของสายพันธุ์ถั่วลิสงจากการทดสอบในหลายสภาพแวดล้อม 21 เม.ย. 2561
3 การพัฒนาชุดตรวจสอบโปรตีน CP4EPSPS ข้าวโพดต้านทานสารกำจัดวัชพืช Roundup ready 21 เม.ย. 2561
4 การควบคุมวัชพืชด้วยฟลูรอกซิเพอร์ในแปลงปลูกข้าวโพดไร่จังหวัดลพบุรี 21 เม.ย. 2561
5 การนำแป้งมาใช้ปรับปรุงเนื้อสัมผัสของโยเกิร์ตนมแพะ 20 เม.ย. 2561
6 หวานนี้ที่ดำเนิน 20 เม.ย. 2561
7 องคมนตรีสายการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 2561
8 แนวทางการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ 20 เม.ย. 2561
9 น้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลโตนด จากผลิตผลการเกษตรสู่ครัว 20 เม.ย. 2561
10 สัญญาณแคลเซียมในพืช 20 เม.ย. 2561
11 ชีวิตหวานที่เลือกได้ 20 เม.ย. 2561
12 อ้อยอาหารสัตว์ 20 เม.ย. 2561
13 เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยแบบครบวงจร ภายใต้ waste to value model 20 เม.ย. 2561
14 การผลิตอาหารสัตว์จากกากชานอ้อย 20 เม.ย. 2561
15 การจัดการธาตุอาหารในอ้อย 20 เม.ย. 2561
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University