กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,788 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (298)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (77)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (585)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (273)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,059)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,467)

   การอารักขาพืช (844)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (353)

   การทำป่าไม้ (175)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,769)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,026)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (480)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,083)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,168)

   โภชนาการของมนุษย์ (352)

   มลภาวะ (153)

   ระเบียบวิธีวิจัย (61)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,168 รายการ   
 

คุยกับกูรูเบียร์เมืองไทยจะดีกับเกษตรกรอย่างไรหากประเทศนี้เปิดเสรีผลิตเบียร์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 714 หน้า 82-83

ผู้แต่ง ธนากร เที่ยงน้อย ,

 

อดีตสาวบัญชีทิ้งเมืองกรุงกลับมาพัฒนาบ้านเกิด แปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่าแยมมะละกอ หนึ่งเดียวในสตูล

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 714 หน้า 114-115

ผู้แต่ง ธาวิดา ศิริสัมพันธ์ ,

 

กินปลาร้าให้อร่อยและปลอดภัย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 714 หน้า 118-119

ผู้แต่ง พิชญาดา เจริญจิต ,

 

แผงตากปลา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 714 หน้า 122

ผู้แต่ง สัจภูมิ ละออ ,

 

ผงชูรสจากผลตะลิงปลิงดองเกลือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร จุลสารข้อมูลสมุนไพร

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 2

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สมุนไพรในตำรับยาหอม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร จุลสารข้อมูลสมุนไพร

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 20-24

ผู้แต่ง นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ,

 

ไอเดียเจ๋ง สร้างเงินจากเศษปลา คุกกี้ก้างปลาสลิด ผลงาน ม.หัวเฉียว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 711 หน้า 91-93

ผู้แต่ง จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ ,

 

ชิม ตึ๋งหนืด ขนมโบราณ บ้านบางกะจะ จันทบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 711 หน้า 113

ผู้แต่ง กาญจนา จินตกานนท์ ,

 

ชวนชิม ลาบหมาน้อย เมนูพื้นบ้านเพื่อสุขภาพรับปีใหม่ เมืองอุบลฯ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 711 หน้า 114-115

ผู้แต่ง พงษ์สันต์ เตชะเสน ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,168 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University