เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 25,697 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (357)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (102)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (683)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (291)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,652)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,285)

   การอารักขาพืช (890)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (290)

   การทำป่าไม้ (198)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (4,122)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,120)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (527)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,236)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,628)

   โภชนาการของมนุษย์ (390)

   มลภาวะ (160)

   ระเบียบวิธีวิจัย (73)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 536 รายการ   
 

ถนนยางพาราดินซีเมนต์ ต้นทุนต่ำ สร้างง่าย ใช้งานได้ดี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 687 หน้า 81-83

ผู้แต่ง สาวบางแค 22, นามแฝง ,

 

เอาใจคนปลูกกะเพรา-มะนาว-ยางพารา นวัตกรรมใหม่ ช่วยลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 688 หน้า 93-94

ผู้แต่ง สาวบางแค 22, นามแฝง ,

 

ท่อพีวีซีสำหรับใช้ในงานระบบส่งน้ำหรือให้น้ำพืช

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 191-194

ผู้แต่ง นาวี จิระชีวี ,

 

เครื่องอัลตร้าซาวนด์กับงานด้านวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 15 ฉบับที่ (No.) 180 หน้า 70-72

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

มก. โชว์นวัตกรรมหุ่นยนต์ 3 มิติ สำหรับเกษตรผสมผสานแม่นยำสูง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 690 หน้า 94-96

ผู้แต่ง จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ ,

 

เครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็กต้นแบบ ผลงาน ม.แม่โจ้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 690 หน้า 97

ผู้แต่ง ธงชัย พุ่มพวง ,

 

สู้ภัยแล้ง ด้วยนวัตกรรมซอยซีเมนต์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 689 หน้า 90-91

ผู้แต่ง สาวบางแค 22, นามแฝง ,

 

การพัฒนาเครื่องบำรุงอ้อยตอแบบอัตโนมัติ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2561

ชื่อเอกสาร เครื่องจักรกลอัตโนมัติสำหรับอ้อย: รายงานแผนงานวิจัย

ชื่อหนังสือ การพัฒนาเครื่องบำรุงอ้อยตอแบบอัตโนมัติ

จำนวนหน้า 105 หน้า

ผู้แต่ง มงคล ตุ่นเฮ้า , วิชัย โอภานุกุล , ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์ , อนุชา เชาว์โชติ , มานพ คันธามารัตน์ , ประยูร จันทองอ่อน , รังสิทธิ์ ศิริมาลา ,

 

แผ่นทำความเย็น (Cooling pad) ชนิดต่อต้านการก่อตัวของหินปูน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร สาส์นไก่ & สุกร

ปีที่ (Vol.) 16 ฉบับที่ (No.) 182 หน้า 55-58

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

อุปกรณ์ตัดสับปะรดในไร่ ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ลดต้นทุน แก้ปัญหาแรงงาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 673 หน้า 86-87

ผู้แต่ง สุจิต เมืองสุข ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 536 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University