การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,788 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (298)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (77)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (585)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (273)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,059)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,467)

   การอารักขาพืช (844)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (353)

   การทำป่าไม้ (175)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,769)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,026)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (480)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,083)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,168)

   โภชนาการของมนุษย์ (352)

   มลภาวะ (153)

   ระเบียบวิธีวิจัย (61)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,026 รายการ   
 

เกษตรกรหนองบัวลำภูเลี้ยงปลาหมอ ทำตลาดขายเอง ช่วยเพิ่มมูลค่า

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 714 หน้า 98-99

ผู้แต่ง สุรเดช สดคมขำ ,

 

สมาคมกุ้งไทยชี้ทิศทางอนาคตกุ้งไทย คาดปี 63 ผลผลิตกุ้งเพิ่ม 20 เปอร์เซ็นต์ เน้นไซส์ใหญ่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร กุ้งไทย

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 197 หน้า 22-29

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กรมประมงเตรียมแผนคุ้มภัยแล้งปี 63 หวั่นน้ำน้อย แล้งลากยาว เสี่ยงกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังพร้อมรับมือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร กุ้งไทย

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 197 หน้า 33-39

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

อนันต์-ดอนสัก เลี้ยงปูดำคอนโดทำกำไรงาม ๆ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร กุ้งไทย

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 197 หน้า 63-67

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว เปิดผลงาน นวัตกรรมใหม่ สายพันธุ์ก้ามกราม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร กุ้งไทย

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 197 หน้า 68-78

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เกษตรกรหญิงอยุธยา เลี้ยงปลาบ่อรวมเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ดี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 711 หน้า 87-88

ผู้แต่ง ณัฐริกา โพธิ์นา ,

 

เกษตรกรสุพรรณบุรีเลี้ยงปลากระชัง สร้างรายได้ สูตรประสบผลสำเร็จต้องเรียนรู้สม่ำเสมอ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 711 หน้า 89-90

ผู้แต่ง สุรเดช สดคมขำ ,

 

เครย์ฟิช กุ้งไม่ธรรมดา ยังเลี้ยงได้และยังขายดี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 712 หน้า 88-89

ผู้แต่ง สุจิต เมืองสุข ,

 

เกษตรกรชลบุรีเลี้ยงปลากะพงแบบเข้าใจนิสัย ปลามีคุณภาพ เป็นอาชีพทำเงินมากว่า 2 ทศวรรษ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 712 หน้า 90-91

ผู้แต่ง สุรเดช สดคมขำ ,

 

เกษตรกรชัยภูมิเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน สร้างตลาดหลากหลายเกิดรายได้ยั่งยืน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 713 หน้า 90-91

ผู้แต่ง สุรเดช สดคมขำ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,026 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University