การทำป่าไม้

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,788 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (298)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (77)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (585)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (273)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,059)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,467)

   การอารักขาพืช (844)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (353)

   การทำป่าไม้ (175)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,769)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,026)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (480)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,083)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,168)

   โภชนาการของมนุษย์ (352)

   มลภาวะ (153)

   ระเบียบวิธีวิจัย (61)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 175 รายการ   
 

Environmental factors related to the site index of Siamese rosewood plantations in Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร Journal of Tropical Forest Research

ปีที่ (Vol.) 3 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 17-28

ผู้แต่ง Taengmoo Phunchaisri , Chongrak Wachrinrat , Ponthep Meunpong , Suwan Tangmitcharoen ,

 

Biomass cane bagasse: An alternative raw material for dissolving pulp production

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร Journal of Tropical Forest Research

ปีที่ (Vol.) 3 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 29-43

ผู้แต่ง Supalai Lawan , Pratuang Puthson , Thidarat Nimchua ,

 

Airborne LiDAR for estimating aboveground biomass in dry evergreen forest: A site of Khao Yai National Park, Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร Journal of Tropical Forest Research

ปีที่ (Vol.) 3 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 44-57

ผู้แต่ง Kanchana Nakapakorn , Treechai Anuwongjareon , Sura Pattanakiat ,

 

Allometric equations for estimating the aboveground biomass of a 14-year-old bamboo plantation at Moeswe Research Station, Myanmar

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร Journal of Tropical Forest Research

ปีที่ (Vol.) 3 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 1-19

ผู้แต่ง Ladawan Puangchit , Su Myat Hnin , Sarawood Sungkaew ,

 

Status of bamboo management in mixed deciduous forest at Yedashe Township, Bago region, Myanmar

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร Journal of Tropical Forest Research

ปีที่ (Vol.) 3 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 20-35

ผู้แต่ง Ladawan Puangchit , May Thu Aung , Nittaya Mianmit ,

 

A comparative evaluation of unmanned aerial vehicles (UAVs) for forest survey

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร Journal of Tropical Forest Research

ปีที่ (Vol.) 3 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 54-61

ผู้แต่ง Aor Pranchai , Kampanart Sirirueang , Naraporn Zonklin ,

 

แกะตาชำสักทอง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 703 หน้า 78-79

ผู้แต่ง ทิดโส โม้ระเบิด, นามแฝง ,

 

Pulp and papermaking properties of Baccaurea ramiflora Lour.

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร Journal of Tropical Forest Research

ปีที่ (Vol.) 3 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 62-73

ผู้แต่ง Pratuang Puthson , Theerat Ardsamang , Phichit Somboon ,

 

เปลี่ยนเศษไม้ไร้ค่าเป็นเงินผลิตถ่านไม้คุณภาพดีขายได้ทั้งปี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 703 หน้า 98-100

ผู้แต่ง จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 175 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University