เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 25,697 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (357)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (102)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (683)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (291)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,652)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,285)

   การอารักขาพืช (890)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (290)

   การทำป่าไม้ (198)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (4,122)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,120)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (527)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,236)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,628)

   โภชนาการของมนุษย์ (390)

   มลภาวะ (160)

   ระเบียบวิธีวิจัย (73)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 5,652 รายการ   
 

ไร่นาสวนผสม จัดการดีมีแต่ผลกำไร ของ วิภารัตน์ ปานเกิด ที่บุรีรัมย์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 688 หน้า 68-69

ผู้แต่ง สุรเดช สดคมขำ ,

 

Young smart farmer บุรีรัมย์ ปลูกเมล่อนเน้นคุณภาพ ตลาดมีความต้องการ ผลผลิตมีไม่พอจำหน่าย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 688 หน้า 70-72

ผู้แต่ง มัรวาน หะยีเจ๊ะและ ,

 

ปลาซาบะ ขวัญใจคนยาก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 687 หน้า 90-91

ผู้แต่ง วิลาสินี แอล โฟลเดอร์นาว ,

 

เปิดซองสารพันปัญหา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 33-36

ผู้แต่ง ฉลองชัย แบบประเสริฐ ,

 

แจ่วบอง น้ำพริกพื้นบ้านรสแซ่บ ผลิตภัณฑ์ขายดีที่เมืองช้าง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 687 หน้า 104-105

ผู้แต่ง พัฒนา นรมาศ ,

 

สุพิชญา ฟาร์ม ผู้เลี้ยงวัวนมรายย่อยกับความอยู่รอดที่รอท้าทาย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 688 หน้า 80-81

ผู้แต่ง ธนากร เที่ยงน้อย ,

 

สวนยุคใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 63-88

ผู้แต่ง วรรณภา เสนาดี , ปกป้อง ป้อมฤทธิ์ , สุภาพร เส็งสมาน ,

 

เสียงสะท้อนจากผู้ส่งออกผลไม้ไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 93-96

ผู้แต่ง วรรณภา เสนาดี , ปกป้อง ป้อมฤทธิ์ ,

 

AM Farm จำหน่ายไรแดงแช่แข็งแบบหลอด ใช้ง่าย สะดวก ประหยัด ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งใน/ต่างประเทศ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 687 หน้า 112-113

ผู้แต่ง ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา ,

 

ผ้ามัดหมี่ของไทยพวน อนุรักษ์ผ้าไทย ที่บ้านหมี่ ลพบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 688 หน้า 102-103

ผู้แต่ง พัฒนา นรมาศ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 5,652 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University