เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 26,031 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (367)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (107)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (642)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (250)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,376)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,450)

   การอารักขาพืช (835)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (249)

   การทำป่าไม้ (245)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (4,198)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,236)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (540)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,404)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,605)

   โภชนาการของมนุษย์ (338)

   มลภาวะ (169)

   ระเบียบวิธีวิจัย (92)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 5,376 รายการ   
 

ประทีป มายิ้ม เกษตรกรต้นแบบ 1 ไร่ สร้างรายได้กว่าปีละ 600,000 บาท

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 32

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

หนุ่มปริญญาโท เลี้ยงไหมป่าอีรี่ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 34-35

ผู้แต่ง ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง ,

 

Young Smart Farmer หนองบัวลำภู ถูกหลอกปลูกถั่วดาวอินคา เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส แปรรูปจำหน่าย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 39-40

ผู้แต่ง อำพน ศิริคำ ,

 

หม่อนหรือมัลเบอร์รี่เมืองไทย สวนผลไม้และFarm stay สำหรับนักท่องเที่ยวที่จังหวัดแพร่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 42-45

ผู้แต่ง บุญฤทธิ์ เผือกวัฒนะ ,

 

พินิจ จารุสมบัติ วิเคราะห์ตลาดยางพารา ปี 61 พัฒนา งานยางพาราบึงกาฬ ต่อยอดธุรกิจไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 52-53

ผู้แต่ง จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ ,

 

นโยบายผู้ว่าฯ นำศาสตร์พระราชาพัฒนาบึงกาฬ ดีเด่นเรื่อง ยางพารา-ไม้ผล-ท่องเที่ยว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 54-56

ผู้แต่ง จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ ,

 

นิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ เตรียมจัดสุดยอดงานยางแดนอีสาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 58-59

ผู้แต่ง จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ ,

 

ผักกางมุ้งอินทรีย์ แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน อีกหนึ่งรายได้เสริมของเกษตรกรบึงกาฬ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 60-61

ผู้แต่ง ณภัทร เจริญวัฒนะ ,

 

อดีตครูสอนคอมพิวเตอร์ จบเกษตร ผันตัวเปิดร้านอาหารเพื่อคนรักสุขภาพ GRUN Cafe' & Eatery พออยู่ พอกิน พอเพียง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 72-73

ผู้แต่ง ธาวิดา ศิริสัมพันธ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 5,376 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University