การบริหาร และการออกกฏหมาย

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,211 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (329)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (90)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (581)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (232)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,908)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,374)

   การอารักขาพืช (687)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (229)

   การทำป่าไม้ (182)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,533)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (984)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (446)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,087)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,318)

   โภชนาการของมนุษย์ (306)

   มลภาวะ (144)

   ระเบียบวิธีวิจัย (69)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 234 รายการ   
 

ไขข้อข้องใจกฎหมายการผสมยาในอาหารสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร สาส์นไก่ & สุกร

ปีที่ (Vol.) 16 ฉบับที่ (No.) 182 หน้า 103-106

ผู้แต่ง วรวัฒน์ เมธีวรกิจ ,

 

ไขข้อข้องใจกฎหมายการผสมยาในอาหารสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร สัตว์เศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 35 ฉบับที่ (No.) 826 หน้า 25-28

ผู้แต่ง วรวัฒน์ เมธีวรกิจ ,

 

เดินหน้ากวาดล้างสารเร่งเนื้อแดง ดันอาหารปลอดภัย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร สัตว์เศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 35 ฉบับที่ (No.) 828 หน้า 33-35

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

จากเก็งกำไรค่าเงิน (ตราต่างประเทศ) ถึงเงินสกุลดิจิตอล

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 108

ผู้แต่ง วิโรจน์ เฉลิมรัตนา ,

 

อำเภอแกลงใช้มาตรการ 4ต ปราบทุเรียนอ่อน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เมืองไม้ผล & พืชสุขภาพ

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 205 หน้า 96-98

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ผลกระทบเมื่ออินโดนีเซียห้ามนำเข้าลำไยสดจากไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 8 หน้า 180-184

ผู้แต่ง อรทัย เอื้อตระกูล ,

 

64 ปี ขององค์การสะพานปลา บทบาทใหม่ในเวทีโลก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร สัตว์น้ำ

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 341 หน้า 119-122

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ปมปัญหา ใครได้-เสีย พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 661 หน้า 71-72

ผู้แต่ง สุจิต เมืองสุข ,

 

Adaptive environmental law for biodiversity and health issues

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ผู้แต่ง Claire Lajaunie ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 234 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University