การบริหาร และการออกกฏหมาย

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,788 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (298)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (77)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (585)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (273)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,059)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,467)

   การอารักขาพืช (844)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (353)

   การทำป่าไม้ (175)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,769)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,026)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (480)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,083)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,168)

   โภชนาการของมนุษย์ (352)

   มลภาวะ (153)

   ระเบียบวิธีวิจัย (61)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 273 รายการ   
 

จับตาเบร็กซิต เตรียมคว้าโอกาสและรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 65 ฉบับที่ (No.) 759 หน้า 5-7

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กรมประมง เปิดรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวน 4 ชนิดล่าสุด เต่ามะเฟือง ฉลามวาฬ วาฬโอมูระ วาฬบรูด้า

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร กุ้งไทย

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 197 หน้า 146-149

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ไขข้อข้องใจภาษีที่ดินกับการเกษตร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 171-173

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กรมประมงมั่นใจอุตสาหกรรมกุ้งไทย มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร ข่าวกุ้ง

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 374 หน้า 1, 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างแรงงานในกัมพูชา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร สาส์นไก่และสุกร

ปีที่ (Vol.) 17 ฉบับที่ (No.) 197 หน้า 21-23

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์ไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร สาส์นไก่และสุกร

ปีที่ (Vol.) 17 ฉบับที่ (No.) 197 หน้า 48-50

ผู้แต่ง ณัฐนันท์ คำหอม ,

 

เมียนมาเตรียมบังคับติดฉลากสินค้าภาษาเมียนมา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร สาส์นไก่และสุกร

ปีที่ (Vol.) 17 ฉบับที่ (No.) 196 หน้า 22-23

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การประชุม JTC-SPS ไทย-จีน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 175-178

ผู้แต่ง อรทัย เอื้อตระกูล ,

 

ชุดปฏิบัติการพิเศษ กปส. จับพ่อค้าลักลอบนำเข้าซากหมูกี้ หวั่นนำโรค ASF

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร สัตว์เศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 36 ฉบับที่ (No.) 852 หน้า 40-41

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ระเบียบการนำเข้าและส่งออกทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 91-93

ผู้แต่ง อรทัย เอื้อตระกูล ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 273 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University