การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,788 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (298)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (77)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (585)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (273)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,059)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,467)

   การอารักขาพืช (844)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (353)

   การทำป่าไม้ (175)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,769)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,026)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (480)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,083)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,168)

   โภชนาการของมนุษย์ (352)

   มลภาวะ (153)

   ระเบียบวิธีวิจัย (61)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 585 รายการ   
 

ไอเดียบรรเจิด นวัตกรรมเตาเผาไม้ ให้กลายเป็นถ่านดำ ๆ ที่ไม่ธรรมดาของโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 714 หน้า 103-105

ผู้แต่ง จิตรกร บัวปลี ,

 

ไปดูเขาปลูกหม่อน ขายผลสดที่โรงเรียนขยายโอกาส บ้านหนองไผ่ สกลนคร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 711 หน้า 32-34

ผู้แต่ง สุพจน์ สอนสมนึก ,

 

มีพระช่วงฯ จึงมีแม่โจ้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 711 หน้า 44-46

ผู้แต่ง นัย บำรุงเวช ,

 

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สอนทักษะทางการเกษตรโดดเด่น นักเรียนนำไปปฏิบัติได้จริง ส่งต่อความรู้สู่ชุมชน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 711 หน้า 94-95

ผู้แต่ง สุรเดช สดคมขำ ,

 

เยือนสถานีทดลองกัญชาทางการแพทย์ ม.รังสิต

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 131-134

ผู้แต่ง วรรณภา เสนาดี ,

 

ขมิ้นชันอินทรีย์ วัตถุดิบสมุนไพรไทยที่ได้รับการพัฒนาการผลิตสู่มาตรฐานสากล

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 148-151

ผู้แต่ง เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ ,

 

เด็กโรงเรียนวัดท่าอิฐทำเกษตรเพื่อปากท้องเลี้ยงเด็กนักเรียนทั้งมื้อเช้าและกลางวัน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 712 หน้า 94-96

ผู้แต่ง สุจิต เมืองสุข ,

 

ทวี มาศขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพูดถึงการแก้ไขภัยแล้ง นาปรังปกติ 13 ล้านไร่ ขอความร่วมมือลดเหลือ 4.7.ล้านไร่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 713 หน้า 26-29

ผู้แต่ง จิรภรณ์ ล้วนเลิศ ,

 

หนองบัวลำภู วางมาตรการรับมือภัยแล้ง เพิ่มรายได้ภาคเกษตร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 713 หน้า 30-31

ผู้แต่ง สุจิต เมืองสุข ,

 

ประชุมความร่วมมือด้านมันฝรั่งกรมวิชาการเกษตร กับสถาบันวิจัยเกษตรยูนนาน (YAAS) ประเทศจีน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 121-125

ผู้แต่ง อรทัย วงค์เมธา ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 585 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University