บทความรู้ทั่วไป

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 26,031 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (367)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (107)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (642)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (250)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,376)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,450)

   การอารักขาพืช (835)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (249)

   การทำป่าไม้ (245)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (4,198)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,236)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (540)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,404)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,605)

   โภชนาการของมนุษย์ (338)

   มลภาวะ (169)

   ระเบียบวิธีวิจัย (92)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 18,027 รายการ   
 

ชมพู่ยักษ์ไต้หวัน กับ ชมพู่สตรอเบอรี่ สุดยอดชมพู่พันธุ์ใหม่จากไต้หวัน ปลูกที่สวนคุณลี กิโลกรัมละ 200 บาท

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 12, 14, 16

ผู้แต่ง ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ ,

 

พฤกษาองค์ราชินี ในพระราชเสาวนีย์มีกล้วยไม้ดีทรงอนุรักษ์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 18, 20

ผู้แต่ง มานพ อำรุง ,

 

สร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีด้วยสวนขวดและสวนถาด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 22-24

ผู้แต่ง กรกต มรรคสมุทร ,

 

กาแฟอาราบะซอลต์ เด่นชัย ส่งเสริมเกษตรกรปลูกเสริมรายได้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 26, 28, 30-31

ผู้แต่ง บุญฤทธิ์ เผือกวัฒนะ ,

 

ประทีป มายิ้ม เกษตรกรต้นแบบ 1 ไร่ สร้างรายได้กว่าปีละ 600,000 บาท

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 32

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

หนุ่มปริญญาโท เลี้ยงไหมป่าอีรี่ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 34-35

ผู้แต่ง ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง ,

 

เมื่อกะหล่ำปลีลงจากดอย สู่พื้นที่ราบลำปาง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 36, 38

ผู้แต่ง นัย บำรุงเวช ,

 

Young Smart Farmer หนองบัวลำภู ถูกหลอกปลูกถั่วดาวอินคา เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส แปรรูปจำหน่าย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 39-40

ผู้แต่ง อำพน ศิริคำ ,

 

หม่อนหรือมัลเบอร์รี่เมืองไทย สวนผลไม้และFarm stay สำหรับนักท่องเที่ยวที่จังหวัดแพร่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 42-45

ผู้แต่ง บุญฤทธิ์ เผือกวัฒนะ ,

 

ถั่วเหลืองอินทรีย์ฟาร์มคุณทวด ที่เชียงราย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 46-47

ผู้แต่ง องอาจ ตัณฑวณิช ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 18,027 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University