บทความรู้ทั่วไป

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 23,823 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (347)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (100)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (580)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (238)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,931)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,745)

   การอารักขาพืช (763)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (206)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,933)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,158)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (468)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,268)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,409)

   โภชนาการของมนุษย์ (313)

   มลภาวะ (151)

   ระเบียบวิธีวิจัย (87)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 16,355 รายการ   
 

Investigations of foot and mouth disease outbreaks in different districts of Punjab, Pakistan

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin (Thailand)

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 81-87

ผู้แต่ง Zeeshan Nawaz , Saif Ur Rehman , Abu Baker Siddique , Muhammad Asif Zahoor , Shahid Ali ,

 

Combined technique of cervicotomy and episiotomy to deliver aborted fetus complicated with imperfect cervical dilatation and congenital vulval stenosis in a non-descript buffalo heifer

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin (Thailand)

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 89-91

ผู้แต่ง S. Prakash , M. Selvaraju , K. Ravikumar , M. Palanisamy , S. Manokaran , R. Ezakial Napoleon ,

 

Surgical management of right post cervical uterine torsion during 75 days of gestation in a graded Murrah buffalo

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin (Thailand)

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 93-96

ผู้แต่ง S. Prakash , M. Selvaraju , K. Ravikumar , M. Palanisamy , S. Manokaran , R. Ezakial Napoleon ,

 

Hydrallantois complicated with fetal ascites in a primiparous graded Murrah buffalo

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin (Thailand)

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 97-100

ผู้แต่ง S. Prakash , M. Selvaraju , K. Ravikumar , S. Manokaran , M. Palanisamy , R. Ezakial Napoleon ,

 

Brachygnathia (parrot mouth) inferior calf in a Murrah buffalo

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin (Thailand)

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 101-103

ผู้แต่ง Maninder Singh Shatab , Narinder Kumar , Mohinderpal Singh , Shiv Kumar , Mandeep Singh Sekhon , S.S. Dhindsa ,

 

Infectious bovine keratoconjunctivitis in a buffalo calf

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin (Thailand)

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 105-108

ผู้แต่ง Deepak Kumar Kashyap , Devesh Kumar Giri , Govina Dewangan ,

 

เห็ดเรืองแสง สิรินรัศมี (Neonothopanus nambi (Speg.) R.H. Petersen and Krisai)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 1-7, 9-16

ผู้แต่ง วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ ,

 

เทคนิคการเพาะและการดูแลรักษาเห็ดนางรม-นางฟ้า

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 17-23

ผู้แต่ง ศตนัน พรรณอภัยพงศ์ ,

 

เห็ดร่างแห หรือเห็ดเยื่อไผ่ เห็ดเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 25-30

ผู้แต่ง ธนภักษ์ อินยอด ,

 

เห็ดมิวกี้ (Milky) เห็ดหิมะ หรือหิมาลัย เห็ดที่น่าสนใจสร้างรายได้เสริมธุรกิจครอบครัว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 31-36

ผู้แต่ง ธนภักษ์ อินยอด , ธนภัทร เติมอารมย์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 16,355 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University