ชลวิถี: วิธีส่งน้ำบนดอย (Highland irrigation system) ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง (ศพล.)

รายละเอียด

 • ชลวิถี: วิธีส่งน้ำบนดอย (Highland irrigation system) ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง (ศพล.)

 • 2561

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • Journal of Soil and Water Conservation

 • ส.ค. 2561

 • ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 หน้า 37-46

 • ไทย

 • F06-ชลประทาน

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • ระบบส่งน้ำชลประทาน;พื้นที่สูง;การกระจายน้ำ;วิธีส่งน้ำบนดอย;การบริหารจัดการน้ำ;ประโยชน์;ผลผลิต;รายได้;ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

 • TAB000125622186

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University