เกิดศูนย์พิกุลทอง

รายละเอียด

 • เกิดศูนย์พิกุลทอง

 • องค์ความรู้สู่ปีดินสากล 2558

 • 2558

 •   ชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 172 หน้า

 • ไทย

 • C10-การศึกษา

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช;พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช;รัชกาลที่ 9;ทรัพยากรดิน;ดินพรุ;ดินเปรี้ยว;หญ้าแฝก;การปลูกปาล์มน้ำมัน;การปรับปรุงดิน;โครงการแกล้งดิน;การอนุรักษ์ดิน;โครงการฟาร์มตัวอย่าง;โครงการพระราชดำริ;การพัฒนาชุมชน;ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ;จ.นราธิวาส;ประเทศไทย

 • King Bhumibol Adulyadej;King Rama 9;Soil resources;Vetiver grass;Soil types;Land use;Soil fertility;Land management;Soil improvement;Soil conservation;Thailand

 • TAB000025601269

 • [1] ชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ (กรมพัฒนาที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University