เรื่องเล่าเขาหินซ้อน

รายละเอียด

 • เรื่องเล่าเขาหินซ้อน

 • องค์ความรู้สู่ปีดินสากล 2558

 • 2558

 •   เกรียงศักดิ์ หงษ์โต

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 172 หน้า

 • ไทย

 • C10-การศึกษา

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • E11-ที่ดิน

 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช;พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช;รัชกาลที่ 9;ทรัพยากรดิน;ทศพิธราชธรรม;การปรับปรุงดิน;การอนุรักษ์ดิน;การพัฒนาชุมชน;ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ;จ.ฉะเชิงเทรา;ประเทศไทย

 • King Bhumibol Adulyadej;King Rama 9;Soil resources;Soil fertility;Land management;Soil improvement;Soil conservation;Thailand

 • TAB000025601265

 • [1] เกรียงศักดิ์ หงษ์โต (กรมพัฒนาที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University