โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านยูโย

รายละเอียด

 • โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านยูโย

 • องค์ความรู้สู่ปีดินสากล 2558

 • 2558

 •   อภิชาต จงสกุล

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 172 หน้า

 • ไทย

 • C10-การศึกษา

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช;พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช;รัชกาลที่ 9;ทรัพยากรดิน;ป่าพรุ;ดินพรุ;ดินเปรี้ยว;การปรับปรุงดิน;โครงการแกล้งดิน;การอนุรักษ์ดิน;โครงการพระราชดำริ;การพัฒนาชุมชน;จ.นราธิวาส;ประเทศไทย

 • King Bhumibol Adulyadej;King Rama 9;Swamp forest;Soil types;Soil fertility;Soil improvement;Soil conservation;Thailand

 • TAB000025601263

 • [1] อภิชาต จงสกุล (กรมพัฒนาที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University