สมุนไพรกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

รายละเอียด

 • สมุนไพรกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

 • 2553

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • วารสารพัฒนาที่ดิน

 • มิ.ย.-ก.ย. 2553

 • ปีที่ 47 ฉบับที่ 417 หน้า 42-45

 • http://www.ldd.go.th

 • ไทย

 • H10-ศัตรูพืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • สมุนไพร;การป้องกันกำจัดศัตรูพืช;วิธีการใช้;สารไล่แมลง;กรรมวิธีการผลิต;การหมักสมุนไพร;สรรพคุณทางยา

 • TAB000125583719

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University