ความสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคดินกับความสามารถดูดยึดน้ำในดิน

รายละเอียด

 • ความสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคดินกับความสามารถดูดยึดน้ำในดิน

 • Relation of soil particles and soil moisture retention

 • รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2535-2536

 • Research report, year 1992-1993

 • 2538

 •   นรงค์ ชินบุตร
    ผุสดี เพื่อวงษ์
    ศุภพล พลางกูร

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองแผนงาน

 • กรุงเทพฯ

 • 271 หน้า

 • ไทย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • THAILAND;SOIL;SOIL STRUCTURE;SOIL WATER RETENTION;SOIL TESTING;QUANTITATIVE ANALYSIS;

 • ดิน;อนุภาคดิน;การดูดยึดน้ำ;ปริมาณ

 • TAB411715

 • [1] นรงค์ ชินบุตร (กรมพัฒนาที่ดิน กองวิเคราะห์ดิน)
  [2] ผุสดี เพื่อวงษ์
  [3] ศุภพล พลางกูร

 • [1] Pusadee Peauwong (Land Development Dept., Bangkok (Thailand). Soil Analysis Div.)
  [2] Narong Chinnabut
  [3] Supapon Palangkul

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University