ศึกษาอัตราปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมในดินชุดต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว

รายละเอียด

 • ศึกษาอัตราปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมในดินชุดต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว

 • รายงานวิชาการประจำปี 2527

 • 2527

 •   เผด็จ สะท้าน
    ประชา นาคะประเวศ

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 236-244

 • ไทย

 • F04-ปุ๋ย

 • ข้าว;ปุ๋ยหมัก;ปุ๋ยเคมี;อัตราการใช้;ผลผลิต;ดินชุดราชบุรี

 • TAB373648

 • [1] เผด็จ สะท้าน
  [2] ประชา นาคะประเวศ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University