ประโยชน์ของเครื่องวัดความชื้นโดยนิวตรอนในงานพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

 • ประโยชน์ของเครื่องวัดความชื้นโดยนิวตรอนในงานพัฒนาที่ดิน

 • การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 3 ผลงานวิจัยการใช้พลังงานปรมาณูในกิจการเกษตร

 • 2527

 •   ดรุณี ชัยโรจน์
    ณรงค์ ชินบุตร
    ประทุม เจริญพงศ์

 • บทความในหนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 168-181

 • ไทย

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • เครื่องวัดความชื้นโดยนิวตรอน;ดิน;การใช้ประโยชน์;การพัฒนา;น้ำในดิน;การวัดความชื้น

 • TAB373370

 • [1] ดรุณี ชัยโรจน์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองวิเคราะห์ดิน ฝ่ายเทคโนโลยีทางรังสี)
  [2] ณรงค์ ชินบุตร
  [3] ประทุม เจริญพงศ์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University