พระราชบัญญัติเพื่อการอนุรักษ์ที่ดิน 1970 รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย

รายละเอียด

 • พระราชบัญญัติเพื่อการอนุรักษ์ที่ดิน 1970 รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย

 • กฎหมายว่าด้วยที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของประเทศญี่ปุ่น พระราชบัญญัติการอนุรักษ์ที่ดินของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย

 • 2524

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองนโยบายที่ดินและแผนงาน

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 2: 1-10

 • D50-กฎหมาย

 • E11-ที่ดิน

 • พระราชบัญญัติการอนุรักษ์ที่ดิน;รัฐวิคตอเรีย;ออสเตรเลีย

 • TAB252853

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University