การกำหนดโซนพื้นที่ลุ่มน้ำในประเทศไทยตามชั้นคุณภาพของสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

 • การกำหนดโซนพื้นที่ลุ่มน้ำในประเทศไทยตามชั้นคุณภาพของสิ่งแวดล้อม

 • รายงานการประชุมวิชาการ กองบริรักษ์ที่ดิน ครั้งที่ 1, 12-14 มีนาคม 2523

 • ไม่ระบุ

 •   จุฑา กฤษณามระ

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองบริรักษ์ที่ดิน

 • หน้า 284-296

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • พื้นที่ลุ่มน้ำ;การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

 • TAB241885

 • [1] จุฑา กฤษณามระ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University