ชุดระบบน้ำหยดสำหรับพืชผักสวนครัว

รายละเอียด

 • ชุดระบบน้ำหยดสำหรับพืชผักสวนครัว

 • 2535

 •   สุธน กีรตวัฒนา

 • บทความในวารสาร

 • กสิกร

 • มี.ค.-เม.ย. 2535

 • ปีที่ 65 ฉบับที่ 2 หน้า 175-178

 • ไทย

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • F06-ชลประทาน

 • ระบบน้ำหยด;พืชผัก;วัสดุ;ส่วนประกอบ;การติดตั้ง;การให้น้ำ;การใส่ปุ๋ย

 • TAB371768

 • [1] สุธน กีรตวัฒนา (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University