รวมกฎหมายที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ครั้งที่ 4)

รายละเอียด

  • รวมกฎหมายที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ครั้งที่ 4)

  • 2527

  • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

  • หนังสือ

  • กองนโยบายที่ดินและแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน

  • กรุงเทพฯ

  • 515 หน้า

  • D50-กฎหมาย

  • เกษตรกรรม;ที่ดิน;กฎหมาย

  • TABSS0028

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University