การศึกษาปัญหาและแนวทาง เพื่อวางมาตรการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดนครพนม ตาก ระยอง ชลบุรี เชียงราย นครราชสีมา ยะลา และสงขลา พ.ศ.2523-2524

รายละเอียด

 • การศึกษาปัญหาและแนวทาง เพื่อวางมาตรการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดนครพนม ตาก ระยอง ชลบุรี เชียงราย นครราชสีมา ยะลา และสงขลา พ.ศ.2523-2524

 • 2526

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กองนโยบายที่ดินและแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 29 แผ่น

 • D10-การบริหารรัฐกิจ

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • การอนุรักษ์ดินและน้ำ;การวางมาตรการด้านกฎหมาย;ปัญหา;แนวทางการแก้ไข;จ.นครพนม;จ.ตาก;จ.ระยอง;จ.ชลบุรี;จ.เชียงราย;จ.นครราชสีมา;จ.ยะลา;จ.สงขลา

 • TABSS0023

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University