รายงานการสำรวจดินโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บริเวณบ้านพระกลางท่า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียด

 • กองสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 31 หน้า

 • P31-การสำรวจดิน

 • ดิ;โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า;การจำแนก;การสำรวจ;สมรรถนะที่ดิน;จ.นครพนม

 • TAB322087

 • [1] ปุญญะ เผ่าศรีทองคำ
  [2] ธัญญา ทิมวัฒน์
  [3] เจตน์ ล่อใจ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University