รายงานการสำรวจดิน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชะโงม จ.นครพนม

รายละเอียด

 • กองสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 23 แผ่น

 • P31-การสำรวจดิน

 • P32-การจำแนกดิน

 • ดิน;โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า;การสำรวจ;การจำแนก;จ.นครพนม บ้านชะโงม

 • TAB312819

 • [1] ปุญญะ เผ่าศรีทองคำ
  [2] พิชัย วิชัยดิษฐ์
  [3] เสรี จึงนิจนิรันดร์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University