รายงานการสำรวจดิน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบริเวณบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม

รายละเอียด

 • กองสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 30 หน้า

 • P31-การสำรวจดิน

 • P32-การจำแนกดิน

 • ดิน;โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า;การสำรวจ;ชุดดิน;ลักษณะ;การจำแนก;จ.นครพนม

 • TAB312818

 • [1] ปุญญะ เผ่าศรีทองคำ
  [2] พิชัย วิชัยดิษฐ์
  [3] ธัญญา ทิมวัฒน์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University