รายงานการสำรวจดิน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบริเวณบ้านพระกลางท่า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียด

 • รายงานการสำรวจดิน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบริเวณบ้านพระกลางท่า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กองสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 31 หน้า

 • P31-การสำรวจดิน

 • P32-การจำแนกดิน

 • ดิน;โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า;การสำรวจ;ชุดดิน;ลักษณะ;จ.นครพนม

 • TAB312816

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University