รายงานการสำรวจดินในโครงการพัฒนาที่ดิน ริมฝั่งโขง ม.ป.ก. ด้วยไฟฟ้า แปลงที่ 1 กิ่งอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดนครพนม

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 36 หน้า

 • P31-การสำรวจดิน

 • ดิน;การสำรวจ;การจำแนก;สมรรถนะ;สภาพภูมิศาสตร์;จ.นครพนม กิ่งอำเภอหว้านใหญ่

 • TAB260716

 • [1] เสรี จึงนิจนิรันดร์
  [2] เจตน์ ล่อใจ
  [3] ธัญญา ทิมวัฒน์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University