การจัดการดินหลังน้ำท่วม

รายละเอียด

 • การจัดการดินหลังน้ำท่วม

 • ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟื้นฟูปฐพีไทย

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 227 หน้า

 • ไทย

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • การจัดการดิน;น้ำท่วม;พื้นที่น้ำท่วม;พื้นที่เกษตรกรรม;Oryza sativa;ข้าว;ผัก;Elaeis guineensis;ปาล์มที่ให้น้ำมัน;Hevea brasiliensis;ยาง;สวนไม้ผล;Vetiveria zizanioides;การปรับปรุงดิน;

 • Soil management;Flooding;Flooded land;Farmland;Oryza sativa;Rice;Vegetables;Elaeis guineensis;Oil palms;Hevea brasiliensis;Rubber;Orchards;Vetiveria zizanioides;Soil improvement;

 • การจัดการดิน;น้ำท่วม;พื้นที่น้ำท่วม;พื้นที่เกษตรกรรม;ข้าว;ผัก;ปาล์มน้ำมัน;ยางพารา;ไม้ผล;หญ้าแฝก;การปรับปรุงดิน

 • Soil management;Flooding;Flooded land;Cropland;Rice;Vegetable;Oil palm;Para rubber;Orchard;Vetiver grass;Soil improvement

 • TAB000025520368

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University