แนวทางพระราชดำริกับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน

รายละเอียด

 • แนวทางพระราชดำริกับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน

 • ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟื้นฟูปฐพีไทย

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 227 หน้า

 • ไทย

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • ดิน;ทรัพยากรดิน;การซ่อมแซม;การปรับปรุงดิน;การจัดการดิน;ความอุดมสมบูรณ์ของดิน;การอนุรักษ์ดิน;ความเสื่อมโทรมของดิน;

 • Soil;Soil resources;Repairing;Soil improvement;Soil management;Soil fertility;Soil conservation;Soil degradation;

 • ดิน;ทรัพยากรดิน;การแก้ปัญหาดิน;การปรับปรุงดิน;การจัดการดิน;ดินเสื่อมโทรม;ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • Soil;Soil resource;Soil solution;Soil improvement;Soil management;Soil degradation;Soil fertility

 • TAB000025520365

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University