การศึกษาปูนมาร์ลและปุ๋ยเคมีในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด ชุดดินรังสิตกรดจัดเพื่อปลูกกระเจี๊ยบเขียว

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 6

 • เชียงใหม่

 • 15-18 ก.พ. 2543

 • เชียงใหม่

 • 200 หน้า

 • ไทย

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • Abelmoschus esculentus;กระเจี๊ยบมอญ;การปลูก;ดินเปรี้ยวจัด;การปรับปรุงดิน;ปุ๋ย;เคมี;วัสดุปูน;

 • Abelmoschus esculentus;Okras;Planting;Acid sulphate soils;Soil improvement;Fertilizers;Chemistry;Liming materials;

 • กระเจี๊ยบเขียว;การปลูก;ดินเปรี้ยวจัด;ชุดดินรังสิต;ดินกรดจัด;ปุ๋ย;ปุ๋ยเคมี;การปรับปรุงดิน;อัตราการใช้

 • Okra;Planting;Acid sulfate soil;Rangsit soil series;Very acid phase;Fertilizer;Chemical fertilizer;Marl;Soil improvement;Rate

 • TAB000025511879

 • [1] บรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ กลุ่มปรับปรุงดินเปรี้ยวและดินอินทรีย์)
  [2] กำชัย กาญจนธนเศรษฐ (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ กลุ่มปรับปรุงดินเปรี้ยวและดินอินทรีย์)
  [3] นงคราญ มณีวรรณ (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ กลุ่มปรับปรุงดินเปรี้ยวและดินอินทรีย์)
  [4] เจริญ เจริญจำรัสชีพ (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ กลุ่มปรับปรุงดินเปรี้ยวและดินอินทรีย์)

 • [1] Bunjirtluk Jintaridth (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Division of Soil and Water Conservation. Sub-division of Acid and Organic soil)
  [2] Kamchai Kanchanatanaset (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Division of Soil and Water Conservation. Sub-division of Acid and Organic soil)
  [3] Nongkran Maneewon (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Division of Soil and Water Conservation. Sub-division of Acid and Organic soil)
  [4] Charoen Charoenchamratcheep (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Division of Soil and Water Conservation. Sub-division of Acid and Organic soil)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University