ปุญญะ เผ่าศรีทองคำ

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
รายงานการศึกษาจำแนกและแนวทางการปรับปรุงดิน ในบริเวณโครงการชลประทานขนาดเล็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่างห้วยแกง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 3 2526
รายงานการสำรวจดิน โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 0 7 2526
รายงานการสำรวจดิน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 0 5 2526
รายงานการสำรวจดิน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบริเวณบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 0 11 ไม่ระบุ
รายงานการสำรวจดิน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชะโงม จ.นครพนม 0 16 ไม่ระบุ
รายงานการสำรวจดิน โครงการหมู่บ้านสายฝน ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 0 8 2526
รายงานการสำรวจดินโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บริเวณบ้านพระกลางท่า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 0 23 ไม่ระบุ
รายงานการสำรวจและศึกษาวิจัยสภาวะทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพบนพื้นที่สูงภาคใต้: โครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง 0 2 2539
ศึกษาการกำเนิดของดินที่สลายตัวมาจากหินดินดานภายใต้สภาพภูมิอากาศต่างกันในประเทศไทย 0 2 2523
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University