สุมิตรา วัฒนา

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
คู่มือการจัดการดินสำหรับการปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 0 22 2548
คู่มือการจัดการดินสำหรับการปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง 0 34 2548
คู่มือการจัดการดินสำหรับปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง อ่างขาง 0 18 2548
มหัศจรรย์พันธุ์ดิน 0 20 2548
ลักษณะเด่นและศักยภาพทางการเกษตรของดินในจังหวัดนครนายก 0 31 2553
ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคกลางของประเทศไทย: เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 54/03/48 0 25 2548
ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคใต้และชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย: เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 56/03/48 0 23 2548
สถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย 0 12 2558
สมรรถนะของดินที่เกิดจากหินปูน บริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จังหวัดเชียงใหม่ 0 52 2553
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University